Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.supleplus.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych poprzez Serwis.

 

 1. Wprowadzenie

1.1 Zobowiązuję się chronić prywatność odwiedzających naszą stronę internetową; z tej Polityki Prywatności dowiesz się w jaki sposób będę traktować Twoje dane osobowe.

1.2 Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej poproszę Cię o wyrażenie zgody na używanie przez mnie plików cookie zgodnie z warunkami tej polityki. Korzystając z naszej witryny i zgadzając się na te zasady, wyrażasz zgodę na używanie przeze mnie plików cookie zgodnie z warunkami tej polityki.

 

 1. Gromadzenie danych osobowych

Mogę gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

2.1 Informacje o komputerze oraz o odwiedzinach i korzystaniu z tej witryny (w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłań, czas trwania odwiedzin, odsłon strony i ścieżek nawigacji w witrynie);

2.2 Informacje, które podajesz nam podczas tworzenia zapytania na tej stronie internetowej (w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail);

2.3 Informacje, które przekazujesz w celu subskrypcji powiadomień e-mail i / lub newsletterów dostępnych na tej stronie (w tym Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail);

2.4 Informacje, które podajesz podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej lub które są generowane w trakcie korzystania z tych usług (w tym czas, częstotliwość i schemat korzystania z usługi;

2.5 Informacje dotyczące wszelkich zakupów dokonanych przez nas towary / usługi / towary i / lub usługi lub wszelkie inne transakcje, które zawarłeś za pośrednictwem mojej strony internetowej (w tym twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail);

2.6 Informacje, które publikujesz na mojej stronie internetowej do publikacji w internecie ( w tym imię i nazwisko użytkownika, zdjęcia profilowe i treść postów)

2.7 Informacje zawarte w jakichkolwiek wiadomościach wysyłanych do mnie lub wysyłanych za pośrednictwem tej strony internetowej (w tym treści komunikacyjne i metadane związane z komunikacją) lub dotyczące takich komunikatów;

2.8 Pozostałe informacje wprowadzane w formularzach.

2.9 Wszelkie inne dane osobowe, które do mnie wyślesz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z tymi zasadami oraz aktualnymi przepisami prawa.

 

 1. Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe przesyłane do mnie za pośrednictwem strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszych zasadach lub na odpowiednich stronach witryny.

Mogę wykorzystywać dane osobowe w celu:

3.1 Administrowania naszą witryną internetową i działalnością gospodarczą;

3.2 Personalizacji tej strony internetowej;

3.3 Umożliwienia korzystania z usług dostępnych na tej stronie internetowej;

3.4 Wysyłki towaru zakupionego za pośrednictwem tej strony internetowej;

3.5 Dostarczania Tobie usługi zakupionej za pośrednictwem tej strony internetowej;

3.6 Wysyłania do Ciebie wyciągów, faktur i przypomnienia o płatnościach;

3.7 Wysyłki do Ciebie niehandlowych oraz handlowych wiadomości;

3.8 Wysyłki ​​innych zamówionych oraz niezamówionych powiadomień e-mail;

3.9 Wysyłki mojego biuletynu e-mailowego, jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie (możesz w dowolnym momencie poinformować o rezygnacji);

3.10 Przesłania wiadomości marketingowych dotyczących mojej działalności lub działalności stron trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące; wysyłka nastąpi pocztą elektroniczną lub podobną technologią (o rezygnacji można poinformować w dowolnym momencie);

3.11 Dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować na podstawie przesłanych informacji żadnego indywidualnego użytkownika);

3.12 Odniesienia się do zapytań i skarg zgłaszanych przez Ciebie odnoszących się do naszej strony internetowej (również na Twój temat przez osoby trzecie);

3.13 Dbania o bezpieczeństwo naszej strony i zapobieganiu oszustwom;

3.14 Sprawdzania zgodności z warunkami korzystania z mojej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem prywatnej usługi przesyłania wiadomości na tej stronie internetowej);

3.15 Inne, niewyszczególnione w tej sekcji.

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji na tej stronie internetowej, mogą zostać one opublikowane lub wykorzystane w inny, zgodny z udzielonymi zgodami, sposób.

Twoje ustawienia prywatności mogą być używane w celu ograniczenia publikacji Twoich informacji na stronie internetowej.

Bez Twojej wyraźnej zgody nie będziemy przekazywać danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych.

 

 1. Ujawnianie danych osobowych

Mogę ujawnić Twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników; funkcjonariuszy, ubezpieczycieli, profesjonalnych doradców, agentów, dostawców lub podwykonawców, o ile jest to zasadnie konieczne do celów określonych w niniejszych zasadach.

Możemy ujawnić twoje dane osobowe każdemu członkowi firmy bądź firmy w grupie (to znaczy spółkom zależnym) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych zasadach.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:

4.1 W zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;

4.2 W związku z toczącym się lub przyszłym postępowaniem sądowym;

4.3 W celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym dostarczania informacji innym podmiotom w celu zapobiegania nadużyciom i zmniejszania ryzyka);

4.4 Nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek firmy lub części aktywów, którym chcemy (lub planujemy) sprzedać;

4.5 Każdej osoby, która po zwróceniu się do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie tych danych osobowych, uzyska niezbędne uprawnienia.

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych zasadach dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim.

 

 1. Przechowywanie danych osobowych

5.1 Niniejsza sekcja określa zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie, że przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych w zakresie zatrzymywania i usuwania danych osobowych.

5.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu, nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub do tych celów zgodnie z  Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

5.3 Bez uszczerbku dla punktu 5.2, zwykle usuwamy dane osobowe należące do kategorii określonych poniżej w dacie / czasie określonym poniżej:

5.4 Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego punktu zachowane zostaną dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

5.4.1 W zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;

5.4.2 Jeżeli uważam, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla toczącego się lub przyszłego postępowania sądowego;

5.4.3 W celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym podmiotom w celu zapobiegania nadużyciom finansowym i zmniejszaniu ryzyk).

 

 1. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

6.1 Zostaną podjęte wszystkie uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub zmianie Twoich danych osobowych.

6.2 Wszystkie Twoje dane przechowywane są na bezpiecznych i odpowiednio chronionych serwerach.

6.3 Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem strony internetowej są chronione z użyciem odpowiednich technologii szyfrowania.

6.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przesyłanie informacji przez Internet jest z natury niebezpieczne i nikt nie może zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych w ten sposób.

6.5 Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do witryny internetowej; nikt nie będzie prosić o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na tej stronie internetowej).

 

 1. Poprawki

Od czasu do czasu będę aktualizował niniejszą politykę, publikując nową wersję na stronie internetowej. To na użytkowniku spoczywa obowiązek okresowego sprawdzenia i upewnienia się, że wciąż akceptujesz zasady witryny. Mogę powiadomić Cię o zmianach w tej polityce przez e-mail lub za pośrednictwem prywatnego systemu komunikacyjnego wykorzystywanego na stronie internetowej.

 

 1. Twoje prawa

Możesz zlecić przekazanie Tobie wszelkie informacje osobiste, które posiadam o Tobie; przekazanie informacji zostanie dokonane tak szybko jak będzie to możliwe.

Możesz wymagać usunięcia danych osobowych (w zakresie dozwolonym przez prawo).

W każdej chwili możesz zakazać przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce zazwyczaj z góry zgadzasz się na wykorzystanie przeze mnie Twoich danych osobowych w celach marketingowych jednak zapewniam możliwość rezygnacji z wykorzystania ww. danych osobowych do tych celów.

 

 1. Strony internetowe osób trzecich

Na stronie znajdują się hiperłącza do stron internetowych osób trzecich i szczegółowe informacje na ich temat. Nie mam kontroli nad politykami prywatności i praktykami stron trzecich i nie ponoszę za nie odpowiedzialności.

 

 1. Aktualizowanie informacji

Daj mi znać, jeśli Twoje dane osobowe, które posiadam, muszą zostać poprawione lub zaktualizowane.

 

 1. Pliki cookie

Moja strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Pliki cookie mogą być ‘stałymi’ plikami cookie lub ‘sesyjnymi” plikami cookie; trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do daty ich wygaśnięcia, chyba że zostaną usunięte przez użytkownika przed upływem daty wygaśnięcia. Sesyjny plik cookie wygasa po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, ale przechowywane przeze mnie dane osobowe użytkownika mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskanymi z plików cookie.

11.1 Nazwy plików cookie, które wykorzystuję na tej stronie internetowej oraz cele, dla których są używane, są określone poniżej:

11.1.1 Używam Google Analytics i Adwords na stronie internetowej do rozpoznawania komputera, gdy użytkownik odwiedza stronę / w celu śledzenia użytkowników podczas poruszania się po stronie internetowej / by umożliwić korzystanie z koszyka na stronie / w celu poprawienia użyteczności witryny / by analizować korzystanie ze strony / do administrowania witryną / żeby zapobiegać oszustwom i poprawiać bezpieczeństwo strony / by personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika pod kątem ewentualnej reklamy / w określeniu celów, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników;

11.2 Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie.

Blokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej witryny.

11.3 Możesz usunąć ciasteczka już zapisane na twoim komputerze.

Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.